Jelenlegi hely

Üzembe helyezés, díjak

Paradigma rendszerek üzembe helyezési feltételei

Alapkövetelmények minden Paradigma rendszer üzembe helyezésekor:

 • A készülék üzembe helyezésének költségei a megrendelőt terhelik, a megrendelőnek szükséges kifizetnie az üzembe helyezés aktuális díját.
 • A készülék garanciájának érvényesítésével járó üzembe helyezés, beüzemelés kizárólag érvényes, az eladó által megfelelően kitöltött és lebélyegzett jótállási jeggyel rendelkező készüléken végezhető el. Az üzembe helyezést, beüzemelést követően a szakszerviznek a jótállási jegy megfelelő részeit ki kell töltenie, majd bélyegzővel és aláírással kell ellátnia.
 • A készülék üzembe helyezését és beüzemelését követően a készülék tulajdonosát, és/vagy kezelőjét oktatásban kell részesíteni a készülék alapvető kezeléséről és üzemeltetéséről. Minden esetben külön fel kell hívni a figyelmét a használati utasításban, gépkönyvben levő üzemeltetési utasítások szakszerű és maradéktalan betartására. Felvilágosítást kell adni arról, hogy a készülék rendeltetésszerű használatához, üzeméltetéséhez hozzá tartozik a karbantartás. A karbantartás rendszeressége, gyakorisága függ az üzemeltetési körülményektől, a használat minőségétől, a felállítási környezettől. A karbantartást azonban évenként legalább egy alkalommal kötelező jelleggel el kell végezni.
 • A készülék tulajdonosa, és/vagy kezelője, üzemeltetője a beüzemelési munkalapon aláírásával és nevének olvasható feltüntetésével adja meg a teljesítésigazolást a szakszerviz részére.
 • Az üzembe helyezés és a beüzemelés feltétele, hogy a helyszínen a szakipari munkáknak (villany-, fűtés-, hideg- és meleg víz-, kémény-, szellőzés-, gázszerelés) befejezettnek kell lennie azokban a munkafázisokban, amelyek a berendezés üzemeltethetőségével közvetlenül vagy közvetve összefüggésben vannak. A szakipari munkák, szakipari munkafázisok befejezetlensége esetén az üzembe helyezés, beüzemelés megtagadható, amennyiben a szakipari munkák, szakipari munkafázisok hiánya az életet- és/vagy a vagyonbiztonságot veszélyezteti.
 • Az elektromos vezetékek kiépítése nem szakszerviz feladata. Az elektromos vezetékek kiépítését és a hozzá kapcsolódó villanyszerelési munkákat csak megfelelő szakképesítéssel rendelkező villanyszerelő végezheti el. A gépkönyvekben, a szerelési utasításokban, vagy a gyártó internetes honlapján a kábelezéshez szükséges bekötési rajzok elérhetőek, megtalálhatóak. Csak megfelelő védőtávolságban vezethetők az erős-, és gyengeáramú vezetékek (minimum 30 cm). Abban az esetben, ha erre nincs lehetőség, akkor árnyékolt vezetékeket kell használni. A kazán- illetve szabályzó oldali bekötések elvégzése, az erősáramú elemek működésének próbája, az érzékelők elhelyezésének ellenőrzése minden esetben a szakszerviz feladata.
 • Közvetlenül a gázkészülék közelében az áramkörbe iktatott hárompólusú (2s+f) megszakítóval vagy dugós csatlakozóval kell biztosítani a villamos hálózatról való leválasztás lehetőségét olyan gázkészülék esetében, amelynek villamos hálózati csatlakoztatása van.
 • Az üzembe helyezést, a beüzemelést végző szerviznek nem feladata a felsorolásban szereplő, de a helyszínen nem biztosított követelmények pótlása, szakági tervezési feladatok elvégzése, a méretezések és a beépített elemek helyességének vizsgálata.

Fatüzelésű kazánok, kandallók:

 • Fatüzelésű kazánok, kandallók kizárólag a kazán, kandalló használati utasításában, gépkönyvében megadott típusú és nedvességtartalmú fával üzemeltethetők.
 • Minden körülmények között biztosítani szükséges a kazánok, vagy kandallók használati utasításában, gépkönyvében megadott minimális visszatérő hőmérsékletet.
 • Kizárólag csak biztonsági berendezések alkalmazása mellett építhető be zárt fűtési rendszerbe a fatüzelésű kazán, vagy kandalló.  Minden esetben gondoskodni kell a biztonsági berendezést ellátó víz hálózati nyomásáról és a megfelelő vízelvezetésről.
 • A kazán vagy a kandalló csak vízzel feltöltött fűtési rendszerben indítható el.  A rendszer nyomását az üzembe helyezéskor, a beüzemeléskor minden esetben ellenőrizni szükséges.

Paradigma Aqua napkollektoros rendszerek:

 • A Paradigma Aqua napkollektoros rendszerek üzembe helyezése, beüzemelése erős napsütéses időszakban, valamint 0 ºC alatt nem végezhető el, kivéve a gyári service takaróval történő lefedés esetén. Minden esetben a kivitelezést végző szakipari vállalkozás feladata a Paradigma Aqua napkollektoros rendszer feltöltése, amely kizárólag az elektromos szerelés befejezése után, működő szabályozó esetén kezdhető meg.
 • A Paradigma Aqua napkollektoros rendszert kizárólag a gyártó által megadott minőségű vízzel szabad feltölteni és üzemeltetni.
 • Tilos a Paradigma Aqua napkollektoros rendszert hőszigetelés nélküli szolár csövezéssel beüzemelni.

Internetes távfelügyelet SystaWEB :

A Paradigma SystaComfort és M.E.S. II. szabályzócsalád gyárilag beépített internetes kapcsolattal rendelkezik. A kezelőfelületen megjeleníthetőek on-line a rendszer adatai (hőmérsékleti tartományok, mérése eredmények, állítási lehetőségek), azokat a felhasználó kérésének megfelelően lehet beállítani: távdiagnosztika, rendszerfelügyelet.

Az internetes távfelügyelet SystaWEB kezelőfelület hozzáférési kóddal rendelkezik, amely külön megrendelés alapján kerül kiépítésre, megrendeléskor és évente ismétlődő előfizetéssel (license díj).

A Forester & Partners Alternatív Energia Kft. üzembe helyezéssel, beüzemeléssel, karbantartással, távfelügyelettel, szervizmunkával kapcsolatban felmerülő díjai:

Üzembe helyezés

1 Paradigma főkomponens üzembe helyezése

40.300.- Ft + Áfa

2 Paradigma főkomponens üzembe helyezése

81.000.- Ft + Áfa

3 Paradigma főkomponens üzembe helyezése

122.000.- Ft + Áfa

M.E.S. II. szabályzó üzembe helyezése

külön árajánlat alapján


Karbantartás, javítás

Karbantartás

25.000.- Ft + Áfa

Javítási díj megkezdett óránként

8.500.- Ft + Áfa

Kiszállási díj oda és vissza

170.-  Ft/km + Áfa

Kábelezés óradíja /+ anyagköltségek/

12.600.- Ft + Áfa

Szerelésvezetés, helyszíni tanácsadás óradíja

12.500.- Ft + Áfa

Utólagos kezelői oktatás félóránként

6.000.- Ft + Áfa

Megrendelő, kivitelező hibájából történő állás óradíja

8.500.- Ft + Áfa

Számítógépes rendszerdiagnosztika, szoftverfrissítés

17.000.- Ft + Áfa

 


SystaWEB

SystaWEB online felügyelet SystaComfort szabályzócsaláddal

15.000.- Ft + Áfa/év

SystaWEB online felügyelet M.E.S. II. szabályzócsaláddal

190.000. -Ft + Áfa/év

Felár hétvégén és munkaszüneti napokon: 50%

Fűtési rendszer átmosás: Külön árajánlat alapján

A díjak nettó összegben vannak meghatározva, és a mindenkor hatályos forgalmi adóval terhelten kerülnek meghatározásra és kiszámlázásra.

A díjak kifizetése: a munkálatok elvégzését követően számla ellenében a helyszínen fizetendő.

Lap tetejére