Jelenlegi hely

Jogi nyilatkozat

A FORESTER & PARTNERS Kft. a www.alternativ-energia.eu honlap tulajdonosának nyilatkozata

Jogi közlemény:

A www.alternativ-energia.eu honlap, vagy annak bármely oldala megnyitásával Ön elfogadja az alábbiakban felsorolt feltételeket. Amennyiben nem ért egyet a feltételekkel, kérjük ne nyissa meg az alternativ-energia.eu weboldalunkat!

 1. A FORESTER & PARTNERS Kft. weboldalain megjelenő adatok és információk csak és kizárólag tájékoztatásul szolgálnak. Cégünk fenntartja a jogot a rendelkezésre bocsátott adatok és információk megváltoztatására, vagy módosítására. A FORESTER & PARTNERS Kft. törekszik a www.alternativ-energia.eu honlapon található adatok és információk folyamatos frissítésére, azonban azok teljességéért, helytállóságáért, esetleges módosulásáért, hitelességéért felelősséget nem vállal. A www.alternativ-energia.eu weboldalain megjelenő adatok és információk bármilyen módon történő felhasználása csak és kizárólag a felhasználó saját felelősségére történhet.
 2. A FORESTER & PARTNERS Kft. nem felel azokért a költségekért, károkért, veszteségekért, amelyek a www.alternativ-energia.eu weboldalaival kapcsolatosan, azok használatából vagy használhatatlanságából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, számítógépes vírus által, vonal- vagy rendszerhibából, az információtovábbítás esetleges késedelméből, az adatok bárki által illetéktelen megváltoztatása következtében, vagy más hasonló okból következett be. Az interneten továbbított elektronikus üzenet tartalmához illetéktelen személyek potenciálisan hozzáférhetnek, annak tartalma módosulhat, illetve az üzenet elveszhet.
 3. Kérjük, hogy az alternatív energia témaköréhez tartozó döntéseinek meghozatala előtt - termékvásárlás, felhasználás, beépítés, üzembe helyezés, stb. - mindenféleképpen kérjen közvetlen felvilágosítást cégünktől, annak érdekében, hogy az esetleges félreértések elkerülhetőek legyenek.

Szerzői jogok:

 1. A www.alternativ-energia.eu weboldalait tájékoztató, ismeretterjesztő és kapcsolatépítő célból hoztuk létre.
 2. A weboldalak szerzői jogi védelem alatt állnak, ezért a www.alternativ-energia.eu honlappal kapcsolatos minden jog gyakorlására csak és kizárólag a FORESTER & PARTNERS Kft. jogosult. Tilos a weboldalak kereskedelmi és bármely egyéb célú felhasználása egészében és/vagy részleteiben a tulajdonos előzetes írásbeli engedélye nélkül.
 3. A FORESTER & PARTNERS Kft., amennyiben a www.alternativ-energia.eu honlap látogatója jelen szabályokat elfogadja, és azoknak aláveti magát, előzetes - de nem kizárólagos, és nem átruházható - felhasználási engedélyt ad ahhoz, hogy a honlap természetes személy látogatója a weboldalakat eredeti formában, kizárólag saját használat céljára számítógépére letöltse, ott rögzítse, illetve kinyomtassa, de arra nem, hogy azt harmadik fél számára bármilyen formában hozzáférhetővé tegye. Ez a felhasználási engedély kizárólag természetes személyek részére a weboldalak egy eredeti példányának kezelésére, illetve annak archiválására terjed ki.

Szerzői jogi panaszok

A FORESTER & PARTNERS Kft. tiszteletben tartja mások szellemi tulajdonát. Amennyiben az Ön véleménye szerint, a www.alternativ-energia.eu honlap olyan tartalmat, szoftveres megoldást publikált, amely sérti a szerzői jogait, akkor kérjük, szíveskedjen erről tájékoztatni az info@alternativ-energia.eu e-mail címen, hogy a vitatott tartalmat eltávolíthassuk.

Információk gyűjtése és felhasználása:

 1. A FORESTER & PARTNERS Kft. kizárólag abban az esetben tárolja a www.alternativ-energia.eu weboldalak látogatóinak személyes adatait (pl. név, lakcím, e-mail cím, telefonszám, stb.) amennyiben Ön megadta azokat.
 2. A FORESTER & PARTNERS Kft. kizárólag az adatvédelmi jogszabályokban foglalt rendelkezéseknek megfelelően jogosult az önként megadott adatok felhasználására.
 3. A FORESTER & PARTNERS Kft.-nek nem áll szándékában bármilyen személyes információ begyűjtése tizennegyedik életévét még be nem töltött személyektől. Figyelemmel arra, hogy a gyermekek - vagy más személyek - által megadott adatokkal a világhálón illetéktelenek visszaélhetnek, kérjük a szülőket, hogy tájékoztassák gyermekeiket a személyes adataik internet-használat során való felelős, biztonságos kezeléséről, illetve saját maguk alkalmazzák a számítógépes programok által biztosított hozzáférési korlátozásokat.
 4. Tájékoztatjuk, hogy amennyiben adatait - elsősorban e-mail címét - a www.alternativ-energia.eu weboldalakon rendelkezésünkre bocsátotta, úgy kapcsolatba léphetünk Önnel.
 5. Az adattulajdonos az adatvédelmi jogszabályokban meghatározott módon és esetekben a Kapcsolat oldalon megadott e-mail címen keresztül kérheti a nyilvántartott személyes adatainak törlését, módosítását, illetőleg a kezelt adatokról való tájékoztatását.

Linkek:

A www.alternativ-energia.eu honlapon előforduló linkek: a FORESTER & PARTNERS Kft. nem felelős más weboldalak tartalmáért, továbbá a más weboldalak tulajdonosainak titoktartási és adatkezelési gyakorlatáért.

Biztonság:

A FORESTER & PARTNERS Kft. minden, a jóhiszemű üzletvitel során elvárható intézkedést megtesz azért, hogy az ügyfelek személyes adatait - akár a www.alternativ-energia.eu weboldalakról, akár más törvényes módon került hozzá - illetéktelen személyektől megvédje.

A cookie / süti

Biztosan hallott már az ún. cookie-ról. Ezek file-ok vagy információ darabkák, amelyeket internetes böngészője ment le honlapunkról és tárolja azokat az Ön gépén. Ezeknek a cookie-knak a segítségével ismeri fel a honlapunk anyagait tároló szerver számítógép a honlapunkra történő visszalátogatásakor, hogy Ön már járt a honlapjainkon és megadott a részünkre bizonyos adatokat, így ezeket az adatokat nem kéri újra.

A legtöbb internetes böngésző alapbeállításából kifolyólag elfogad cookie-kat. Ha úgy gondolja, átállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-kat visszautasítsa, vagy figyelmeztesse Önt arra, hogy cookie-kat küldtek az Ön gépére. A cookie-k visszautasítása esetén lehetséges, hogy nem tudja honlapunk egyes részeit meglátogatni vagy a testreszabott információkat fogadni.

Webstatisztika

A FORESTER & PARTNERS Kft. szeretné a www.alternativ-energia.eu weboldalainak szolgáltatásait folyamatosan javítani azáltal, hogy lemérjük az egyes honlapok látogatottságát az oldalra vagy képekre történő klikkelések számával. Ezt a Google Analytics szoftverrel tesszük.

Honlapunk elmenthet olyan információkat az Ön számítógépéről, mint az IP-cím (ez egy szám, amely az Ön gépét azonosítja minden esetben, amikor meglátogat egy honlapot), böngészője típusát, számítógépe operációs rendszerét. Mindez azt biztosítja, hogy a honlapunk látogatóinknak a legjobb webélményt és hatékony információs forrást jelentsen. Ezen információk nem személyes adatok.

Felelősség korlátozása:

A látogatók a www.alternativ-energia.eu honlapot kizárólag saját felelősségükre használhatják. A FORESTER & PARTNERS Kft. nem vállal felelősséget semmiféle üzleti tanács végrehajtásáért, amennyiben azt a weboldalak látogatója a felügyelete nélkül hajtotta végre. A FORESTER & PARTNERS Kft. a jelen weboldalak használata során az ügyfélnél felmerülő károkért kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt vagy jogi utat.

Jogviták:

A fenti felhasználási feltételekre a magyar jog előírásai az irányadóak. Amennyiben vita esetén a felek békésen megegyezni nem tudnak, a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetőleg a Fővárosi Bíróság perértéktől függő kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.

Lap tetejére